Utbildning för skoladministratörer

Kursen ger kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärende­registrering. Men också tips om hur lagstiftningens krav kan omsättas i praktiken. Med de kunskaperna som utgångspunkt ska kursdeltagarna ha en bättre möjlighet att välja metoder och skapa rutiner.
Läs mer

Kommande arrangemang
Utagerande barn i förskolan Stockholm Inga platser 2014-10-27 kl: 18:00
Säkerhet i receptionen Linköping Inga platser 2014-10-30 kl: 10:00
Utagerande barn i förskolan Växjö Platser kvar 2014-11-03 kl: 18:00
Samarbetssamtal Växjö Platser kvar 2014-11-04 kl: 09:30
Fritidshemmets didaktik Göteborg Platser kvar 2014-11-04 kl: 18:00
Barn som väcker funderingar Norrköping Platser kvar 2014-11-04 kl: 18:00
Sår Stockholm Platser kvar 2014-11-05 kl: 09:00
Coacha och koordinera - utan att vara chef Karlstad Platser kvar 2014-11-05 kl: 09:15
Grundkurs i Lagen om offentlig upphandling (LOU) för icke-upphandlare Göteborg Platser kvar 2014-11-05 kl: 09:30
Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder Stockholm Inga platser 2014-11-05 kl: 09:30
Interkommunal ersättning Karlstad Platser kvar 2014-11-05 kl: 09:30
Att skriva i tjänsten Växjö Fåtal platser 2014-11-05 kl: 09:30
Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) Göteborg Fåtal platser 2014-11-06 kl: 09:00
Självskadebeteende Karlstad Platser kvar 2014-11-06 kl: 09:30
Språkstörning hos flerspråkiga barn Karlstad Platser kvar 2014-11-07 kl: 09:30
Elevassistenter och resurspersoner Göteborg Platser kvar 2014-11-10 kl: 13:00
Utagerande barn i förskolan Göteborg Platser kvar 2014-11-10 kl: 18:00
Mobbning går alltid att komma tillrätta med! Stockholm Platser kvar 2014-11-12 kl: 09:00
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Inga platser 2014-11-12 kl: 09:30
Islamisk tradition och religiös förändring Göteborg Platser kvar 2014-11-12 kl: 09:30
Kultur och samhälle i Syrien Jönköping Platser kvar 2014-11-12 kl: 09:30
Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg Platser kvar 2014-11-13 kl: 09:30
Barn som inte leker Karlstad Platser kvar 2014-11-13 kl: 18:00
Fritidshemmets didaktik Stockholm Platser kvar 2014-11-17 kl: 18:00
Att bemöta rättshaveristen Göteborg Platser kvar 2014-11-19 kl: 09:30

Telefonbokning
Teman i fokus
Chefens samtal och möten
Retoriken/kommunikationen är avgörande för hur du lyckas med möten och samtal. Vi ger dig de verktyg och den träning du behöver för att bli rakare och tydligare i din kommunikation. Du får genom feedback utveckla din egen ledarstil/kommunikationsstil och tillämpa och träna på olika samtal och möten.

Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.

Office 2010 - Tips och tricks
Fokus på kursen ligger på att göra dig effektivare, bättre och än mer professionell framför ditt kanske viktigaste arbetsredskap - datorn. Du får många enkla tips på hur du kan förändra ditt arbetssätt. Du lär dig genvägar som sparar tid och frustration för både dig och dina kollegor!