Excel 2010 - Grund

Den här kursen vänder sig till dig som vill börja arbeta med Excel 2010 eller som är självlärd och behöver få en genomgång i Excels logik och funktion från grunden.
Läs mer

Kommande arrangemang
Samarbetssamtal Göteborg Inga platser 2014-04-23 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Inga platser 2014-04-23 kl: 09:30
Office 2010 - Tips och tricks Stockholm Inga platser 2014-04-24 kl: 09:00
Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) Växjö Platser kvar 2014-04-24 kl: 09:00
Utbildning för skoladministratörer Malmö Inga platser 2014-04-24 kl: 09:00
Utveckla Din roll som servicegivare och bemötare Stockholm Inga platser 2014-04-24 kl: 09:30
Hur barnen tog makten Malmö Inga platser 2014-04-24 kl: 18:00
Kommunal ekonomi för handläggare och assistenter Stockholm Inga platser 2014-04-25 kl: 09:30
Hur motiverar du personer med neuropsykiatriska funktionshinder Linköping Inga platser 2014-04-25 kl: 09:30
Neuropsykiatriska diagnoser - autismspektrumtillstånd och ADHD Malmö Platser kvar 2014-04-29 kl: 09:00
Hur barnen tog makten Stockholm Platser kvar 2014-04-29 kl: 18:00
Utredningsmetodik Stockholm Platser kvar 2014-05-05 kl: 09:30
Inspireras av Reggio Emilia Göteborg Inga platser 2014-05-05 kl: 18:00
Utomhuspedagogik i praktiken Höör Platser kvar 2014-05-06 kl: 09:00
Dataspelmissbruk - ett växande problem Göteborg Platser kvar 2014-05-06 kl: 09:30
Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen Stockholm Platser kvar 2014-05-06 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Inga platser 2014-05-07 kl: 09:30
Hur motiverar du personer med neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg Inga platser 2014-05-07 kl: 09:30
Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) Stockhjolm Platser kvar 2014-05-08 kl: 09:00
Utbildning för skoladministratörer Stockholm Platser kvar 2014-05-08 kl: 09:00
Interkommunal ersättning Göteborg Platser kvar 2014-05-08 kl: 09:30
LVU - lagstiftning och handläggning Trelleborg Inga platser 2014-05-08 kl: 09:30
Elevassistenter och resurspersoner Malmö Platser kvar 2014-05-12 kl: 13:00
Grundkurs i Lagen om offentlig upphandling (LOU) för icke-upphandlare Göteborg Inga platser 2014-05-13 kl: 09:30
Utagerande barn i förskolan Stockholm Platser kvar 2014-05-13 kl: 18:00

Telefonbokning
Teman i fokus
Att bemöta rättshaveristen
Vikten av att lära känna,förstå och möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende. Bemötande och kontakt upplevs ofta som besvärlig då det är svårt att etablera en fungerande relation till dessa personer, än mindre finna ett bra samarbete. Inte sällan blir personen också hotfull och utagerande

Bygglovhanteringen utvecklas
Såväl Geneomförandeutredningen som Boverket har fått i uppdrag att komma med förenklingar i lagstiftningen. Regeringen vill utveckla (eller avveckla) bygglovprövning – hur ska man hantera detta på det lokala planet? Kan vi bli tydligare gentemot den sökande och/eller ska vi skaffa mer resurser?

Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6)
Är säker egenvård möjlig? Vem beslutar och vem ansvarar för egenvården? Seminarium kring Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om egenvård. Genomgång av regelverk och vem som ansvarar för vad och hur föreskrifterna praktiskt kan tillämpas så att den enskildes säkerhet tryggas.

Ekonomiskt bistånd
Seminariet syftar till att ge dig som arbetar med ekonomiskt bistånd ökad kunskap om aktuella domskäl och vilka bedömningsgrunder som haft betydelse vid olika typer av beslut.

Elevassistenter och resurspersoner
Elevassistenter har en viktig roll i elevens vardag. Utmaningarna kan vara många under en dag i skolan. Elever som har svårt att styra sig själva hamnar gång på gång i situationer där de riskerar att misslyckas. Du får konkreta strategier och verktyg som gör att elevens situation förbättras.

Etik inom socialtjänst och sjukvård
Etik är inte något man lär sig och blir färdig med, det är mer som ett pågående viktigt samtal utan slut. Etiksamtal kan ses som en inspirerande nyckel för att alla som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården skall kunna bibehålla och förstärka en professionell hållning.

Samordna och administrera - utan att vara chef
Som administratör, koordinator, handläggare eller sekreterare har du ofta rollen som spindeln i nätet och arbetar självständigt med många olika arbetsuppgifter. Du samordnar, följer upp och ser till att arbetsflödet fungerar. Du har många bollar i luften och tiden kanske inte alltid räcker till.

Stresshantering och tidiga tecken på psykisk ohälsa
Det är svårt att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa både hos sig själv och hos andra. Men med konkreta verktyg kan man främja en god psykosocial arbetsmiljö. Eva Billqvist har djup kunskap och erfarenhet av ämnet. Hon arbetar professionellt med stresshantering som föreläsare och konsult.

UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens
UGL är en upplevelsebaserad kurs som ger förståelse för hur en grupp mognar och utvecklas över tid samt vad som främjar respektive hindrar positiv utveckling.

Upptäck naturen på vintern
Dagen kommer att innehålla många upplevelser för både hjärta, hjärna och hand. Teori varvas med konkreta roliga övningar som syftar till att barnen ska upptäcka allt vad vinternaturen kan erbjuda. Allemansgrytan till lunch lagar vi tillsammans ute. Du kommer att få använda alla dina sinnen denna dag

Utbildning för skoladministratörer
Kursen ger kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärende­registrering. Men också tips om hur lagstiftningens krav kan omsättas i praktiken. Med de kunskaperna som utgångspunkt ska kursdeltagarna ha en bättre möjlighet att välja metoder och skapa rutiner.

Utevistelsen som pedagogiskt verktyg
Naturen är den bästa plats att tillsammans i lugn och ro få lära känna varandra. Naturen är helt förutsättningslös och ger möjlighet för liten som stor att lära sig nya saker hela tiden. Vad säger läroplanen och hur kan vi använda utevistelsen för att nå upp till målen.