Omsorgspersonal inom LSS

Dagligen ställs personal inför svåra frågor eller utmaningar som kräver både kunskap och inlevelseförmåga om de olika lagar, föreskrifter och riktlinjer som styr verksamheten. Föreläsningen syftar till att öka förmågan att omsätta kunskaper till praktiskt handlande i det vardagliga arbetet.
Läs mer

Kommande arrangemang
Samordna och administrera - utan att vara chef Göteborg Inga platser 2014-10-02 kl: 09:30
Utmaningar i förskolan Stockholm Inga platser 2014-10-02 kl: 18:00
UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens Skövde Fåtal platser 2014-10-06 kl: 10:00
Spännande naturvetenskap och teknik för förskolan Uppsala Inga platser 2014-10-06 kl: 18:00
Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen Linköping Inga platser 2014-10-07 kl: 09:30
Att leda andra chefer Stockholm Inga platser 2014-10-07 kl: 09:30
Barn som inte leker Jönköping Inga platser 2014-10-07 kl: 18:00
Islamisk tradition och religiös förändring Stockholm Inga platser 2014-10-08 kl: 09:30
Skaffa superstruktur! Stockholm Inga platser 2014-10-08 kl: 09:30
Spännande naturvetenskap och teknik för förskolan Linköping Inga platser 2014-10-09 kl: 18:00
Att coacha sig själv Göteborg Platser kvar 2014-10-14 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Inga platser 2014-10-15 kl: 09:30
Att bemöta rättshaveristen Stockholm Platser kvar 2014-10-15 kl: 09:30
Hattie och - Synligt lärande i praktiken Stockholm Platser kvar 2014-10-17 kl: 09:00
Självskadebeteende Växjö Platser kvar 2014-10-20 kl: 09:30
Islamisk tradition och religiös förändring Malmö Platser kvar 2014-10-21 kl: 09:30
Skaffa superstruktur! Göteborg Platser kvar 2014-10-21 kl: 09:30
Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen Kalmar Platser kvar 2014-10-21 kl: 09:30
Inspireras av Reggio Emilia Göteborg Platser kvar 2014-10-21 kl: 18:00
Coacha och koordinera - utan att vara chef Malmö Inga platser 2014-10-22 kl: 09:15
Ny som chef Stockholm Platser kvar 2014-10-22 kl: 09:30
Utredningsmetodik Göteborg Platser kvar 2014-10-23 kl: 09:30
Ekonomi för handläggare och assistenter i kommuner och landsting Växjö Platser kvar 2014-10-23 kl: 09:30
Excel 2010 - Databas och funktioner Göteborg Platser kvar 2014-10-23 kl: 09:30
Utagerande barn i förskolan Stockholm Platser kvar 2014-10-27 kl: 18:00

Telefonbokning
Teman i fokus
Chefens samtal och möten
Retoriken/kommunikationen är avgörande för hur du lyckas med möten och samtal. Vi ger dig de verktyg och den träning du behöver för att bli rakare och tydligare i din kommunikation. Du får genom feedback utveckla din egen ledarstil/kommunikationsstil och tillämpa och träna på olika samtal och möten.

Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.

Office 2010 - Tips och tricks
Fokus på kursen ligger på att göra dig effektivare, bättre och än mer professionell framför ditt kanske viktigaste arbetsredskap - datorn. Du får många enkla tips på hur du kan förändra ditt arbetssätt. Du lär dig genvägar som sparar tid och frustration för både dig och dina kollegor!