Barn som inte leker

Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans.
Läs mer

Kommande arrangemang
Utagerande barn i förskolan Malmö Inga platser 2014-09-22 kl: 18:00
Säkerhet i receptionen Stockholm Inga platser 2014-09-23 kl: 10:00
Att samarbeta i arbetslag i förskolan Karlstad Inga platser 2014-09-23 kl: 18:00
Grundläggande projektledarutbildning Stockholm Inga platser 2014-09-24 kl: 09:00
Excel 2010 - Grund Stockholm Inga platser 2014-09-25 kl: 09:30
Coacha och koordinera - utan att vara chef Stockholm Inga platser 2014-09-30 kl: 09:15
Samordna och administrera - utan att vara chef Göteborg Inga platser 2014-10-02 kl: 09:30
Utmaningar i förskolan Stockholm Platser kvar 2014-10-02 kl: 18:00
UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens Skövde Fåtal platser 2014-10-06 kl: 10:00
Spännande naturvetenskap och teknik för förskolan Uppsala Platser kvar 2014-10-06 kl: 18:00
Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen Linköping Platser kvar 2014-10-07 kl: 09:30
Att leda andra chefer Stockholm Platser kvar 2014-10-07 kl: 09:30
Barn som inte leker Jönköping Platser kvar 2014-10-07 kl: 18:00
Islamisk tradition och religiös förändring Stockholm Platser kvar 2014-10-08 kl: 09:30
Skaffa superstruktur! Stockholm Platser kvar 2014-10-08 kl: 09:30
Spännande naturvetenskap och teknik för förskolan Linköping Platser kvar 2014-10-09 kl: 18:00
Att coacha sig själv Göteborg Platser kvar 2014-10-14 kl: 09:30
Samordna och administrera - utan att vara chef Stockholm Fåtal platser 2014-10-15 kl: 09:30
Att bemöta rättshaveristen Stockholm Platser kvar 2014-10-15 kl: 09:30
Hattie och - Synligt lärande i praktiken Stockholm Platser kvar 2014-10-17 kl: 09:00
Uppdrag förstelärare - En ny utmaning för lärare! Göteborg Platser kvar 2014-10-17 kl: 09:00
Flerspråkiga elever i skolan Malmö Platser kvar 2014-10-17 kl: 09:30
Självskadebeteende Växjö Platser kvar 2014-10-20 kl: 09:30
Elevassistenter och resurspersoner Karlstad Platser kvar 2014-10-20 kl: 13:00
Utmaningar i förskolan Karlstad Platser kvar 2014-10-20 kl: 18:00

Telefonbokning
Teman i fokus
Chefens samtal och möten
Retoriken/kommunikationen är avgörande för hur du lyckas med möten och samtal. Vi ger dig de verktyg och den träning du behöver för att bli rakare och tydligare i din kommunikation. Du får genom feedback utveckla din egen ledarstil/kommunikationsstil och tillämpa och träna på olika samtal och möten.

Coacha och koordinera - utan att vara chef
Få saker utmanar så mycket som att behöva leda kollegor utan att ha ett formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas

Grundläggande projektledarutbildning
I motsats till många andra projektledarutbildningar - som dessutom kostar skjortan - så har utbildarna från Idéforum lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor.

Office 2010 - Tips och tricks
Fokus på kursen ligger på att göra dig effektivare, bättre och än mer professionell framför ditt kanske viktigaste arbetsredskap - datorn. Du får många enkla tips på hur du kan förändra ditt arbetssätt. Du lär dig genvägar som sparar tid och frustration för både dig och dina kollegor!